Hvad er faglighed i DaycareNord

Faglighed for os er at slå ”automatpiloten” fra og sammen skabe en bevidsthed om vores handlinger sammen med børnene.

Faglighed måles ikke alene på uddannelseslængden, men på med hvilken bevidsthed og tilgang vi alle i DaycareNord har fra rengøring, pedel, kontor over det pædagogiske personale til at møde hinanden, vores børn og I forældre.

Vi ønsker at møde Jer med åben og anerkendende tilgang og møde Jer som I er.

Vi har helt bevidst valgt at sammensætte vores personalestab uddannelsesmæssigt, fagligt og menneskeligt på en måde der kan rumme alle sociale lag og derved i praksis møde Jer og Jeres børn der hvor I og de er.

Derfor kommer I også til at møde mange forskellige personer i praktik hos os lige fra elevpraktik, erhvervspraktik, seminariepraktik til forskellige former for jobpraktik.

I det tværgående faglige samarbejde møder I hos os sagsbehandlere, psykologer, ergo og fysioterapeuter, talepædagoger, tidlig indsats pædagoger, specialpædagoger og andre fagrelevante personer.

Sammen forsøger vi at lime det hele sammen i en anerkendende, spørgende og reflekserende team som vi har valgt at kalde ”Vision coachende arbejdsplads 2020”.

 

Publiceret 25-06-2019