Tidlig indsats

Alle børn har ret til at føle sig som en del af fællesskabet. Børn udvikler sig i fællesskaber eller i gode relationer med andre børn og voksne. Der har længe været fokuseret på de børn der falder ud af fællesskabet, men ikke hvad de falder ud af..

Derfor har vi i DayCareNord fokus på hvordan vi kan tilpasse aktiviteter og rammerne i børnehaven, så de passer de enkelte børn og hele børnegruppen. Det er de voksne der har ansvaret for at skabe de fællesskaber og rammer, hvor alle børn kan være med.

I DayCareNord arbejder vi alle ud fra KRAP og ICDP. Med en anerkendende, ressource fokuseret tilgang. Vores bedste overbevisning er ”at alle børn gør det bedste de kan, ud fra de forudsætninger de har”.

I DayCareNord har vi en tidlig indsats gruppe samt timer fra Videnshuset i form af råd og vejledning,  i alt 118 timer. Tidlig indsatsgruppen kan bruges til at lave observationer og samt give sparring til stuerne. De kan lave bestemte aktiviteter sammen med nogle børn, eller andre gange være ekstra hænder på stuen. De koordinerer derudover også kontakten mellem børnehaven og vores samarbejdspartner i PPR.

Nogen børn mistrives i perioder. Denne mistrivsel vil vi reagere på og i samråd med forældre og evt. en af vores konsulenter fra PPR lave en fremadrettet handlingsplan.

Se et eksempel i nedenstående case.

 

 

Publiceret 29-06-2021