Personale:

Vi er en samlet personalegruppe på ca. 70 medarbejdere, fordelt på 7 fagforbund. Pædagoger, talepædagog, medhjælpere, husassistenter, kontorpersonale, rengøringspersonale og pedeller.

Derudover har vi fortløbende studerende i praktik, personer i jobpraktik og sprogpraktik.

Hele denne vifte af forskellige kompetencer og personligheder får Jeres børn glæde af hver dag, således at inklusion ikke bare er noget vi er optaget af på børnesiden, men også er optaget af på medarbejdersiden.

På den måde kan alle børn finde en ”voksen at spejle sig i og med” og opleve et fællesskab uanset social baggrund.

 

 

 

Publiceret 08-06-2017