”Eventyrhuset er fuld af sprog, bevægelse og eventyr”

Vi ved, at sproget er et meget vigtigt redskab, når børnene skal indgå i et fællesskab. Sproget giver mulighed for, at udtrykke behov, følelser og tanker, derfor mener vi, at det er vigtigt at vi støtter børnenes sprog på alle måder. Det gør vi blandt andet ved at lave mindre grupper hvor det er nemmere at komme til orde i børnegruppen. Vi bruger meget aktiv oplæsning for børnene, det vil sige at vi inddrager meget børnene når vi læser op.        

Det vigtigste for at børnene kan udvikle sproget er, at vi taler med dem og at vi taler om noget de kender og forstår. Her-og-nu-situationen er udgangspunktet, hvis børnene ikke forstår eller kan forholde sig til samtalen så går meningen tabt, og barnet mister koncentrationen. Derfor er vi hele tiden opmærksomme på at afstemme kravene til den gruppe børn vi leger, taler med eller læser for.

Huset er fyldt med eventyr, bøger, spil, tal, bogstaver, figurer billeder og lyde, som alt sammen pirrer børnenes lyst til at udforske og lære nye ting.

Her i huset er børnene det vigtigste og er i centrum, vi mener at børn skal ses, høres, forstås og lære at respektere alle, uanset hvem man er. Det gør vi blandt andet ved, at vi fremhæver det børnene er gode til, det gør vi både når vi taler om børnene indbyrdes og når vi er sammen med børnene. Vi mener, at alle børn har ret til at være en del af et fællesskab, derfor gør vi alt for, at hjælpe det enkelte barn til at blive en del af en gruppe. Det gør vi ved at vi taler om tingene og får dem til at se hvad de andre børn kan og er gode til. Vi forsøger hele tiden, at vise børnene, at der skal være plads til alle uanset hvem man er og hvad man kan. Derfor gør vi os hele tiden umage med, at have øje for det der fungerer blandt børnene. Det positive får derved mest plads i børnenes hverdag i børnehaven. Vi taler med børnene om det vi ser de gør og fremhæver dem, eksempelvis når de hjælper hinanden med at finde legetøj eller hjælper kammeraten jakken på, når vi skal ud.

Tinsoldaten

Er en lille stue med stor fokus på læringsmiljø. Lige som de øvrige stuer i Eventyrhuset arbejder vi med sprog og motorik gennem leg og læring via eventyr og fabler. Som de øvrige stuer i eventyrhuset deltager vi i aktiviteter på tværs af stuer og årgange.

Vores fokuspunkter:

  • At stuen oser af ro, struktur og genkendelighed
  • Vi tager udgangspunkt i at have understøttende rammer i hverdagen.

  • Vi prioritere en genkendelig hverdag, som er understøttet med billeder, så barnet ikke kun kan høre hvad der skal ske, men også se det.

  • En del af stuens faste akriviteter er daglig sproglig stimulering – igen med fokus på struktur og visuel støtte.

Vi er meget bevidste om, at fremhæve børnene som selvstændige personer, der hver især er noget specielt fordi de netop er den de er.

Vi minder jævnligt hinanden om ”Alle gør det bedste de kan”

Vores dejlige store legeplads og motorikrum giver os rig mulighed for meget alsidig leg og bevægelse. En god motorik styrker ikke bare barnets bevægelser, men er også grundlaget for, hvordan barnet lærer, at finde balancen, både når det vil til at kravle, gå, løbe, cykle med mere.

En sikker motorisk udvikling betyder meget for, hvordan barnet i det hele taget trives.

Kun ved at vi aktivt, træner og stimulerer kroppens bevægelser, styrker vi barnets motoriske færdigheder.

Publiceret 29-08-2019