Hverdagen

Dagene i Vidensgruppen er meget strukturerede, fordi det er i den faste struktur børnene trives bedst. Og samtidig er det vigtigt for os, at der også er  plads til det spontane.. Der skal være plads til en tur til stranden når vejret er skønt eller en tur på kælken når den første sne er faldet.  Vi forsøger hele tiden at se hvor barnet er på vej hen i sin udvikling og arbejder altid målrettet med det enkelte barn.

Vi ser forældrene som den vigtigste samarbejdspartner her i børnehaven. Det er jer der kender jeres barn bedst. I ved hvad hver eneste lille rynke i panden betyder og det er jer der ved hvordan vi bedst får smilet frem hos barnet.

Vi ved hvor anderledes jeres liv nogle gange er. Vi vil gerne samarbejde med jer om at sætte nogle mål for jeres børn, som når vi kommer i mål, er med til at give lidt luft i en presset hverdag. Det er vores overbevisning, at et tæt og åbent forældresamarbejde er med til at give de bedste udviklingsbetingelser for jeres barn.

Kommunikation:

At kunne kommunikere med andre mennesker ser vi som noget meget værdifuldt. Derfor er det også utrolig vigtigt for os, at alle børn får en mulighed for at sige til og fra, at spørge eller kommentere eller at træffe et simpelt valg. Det kan være muligheden for at vælge om man vil starte med leverpostej eller pålægschokolade eller om man vil lege med Lego eller gynge. De valg giver vi dem mulighed for at give udtryk for. Vi forsøger at give børnene kommunikationshjælpemidler der gør dem i stand til at komme til orde, men også giver dem mulighed for at forstå den verden de lever i. Vi har ansat vores egen kommunikationspædagog. Hun er i huset hver dag og arbejder også med børnene på skift. Desuden vejleder hun også personalet i kommunikation og samspil.

Motorisk træning:

Mange af børnene i vores børnehave har lyst til at lege og tumle præcis ligesom alle mulige andre børn. Ofte har de bare nogle motoriske udfordringer, der gør det bliver rigtig svært. Vi har fokus på, at børnene så vidt det er muligt, skal have de samme eller lignede muligheder som andre børn. De skal mærke vinden i håret, sneen på kinderne og have sand mellem tæerne. Vi tror på den bedste motoriske træning er den der leges ind. Samtidig ved vi også hvor vigtig det er at de børn der har brug for det, får øvelser hver dag og måske flere gange om dagen. Vi har tæt samarbejde med fysioterapeut og ergoterapeut og i samarbejde med dem tænkes øvelserne ind i barnets ugeplan. Her har vi igen for øje at det der motivere børn er leg.

Venskaber.

Et stort ønske for mange forældre er, at deres barn får en ven. En det kan lege med, en det kan grine med og en det bare kan være sammen med. Mange af børnene i vores børnehave har brug for hjælp til at få en ven. De har også nogle gange brug for hjælp til at blive i venskabet eller blive i den leg de er i gang med. Vi har fokus på at danne grupper for børnene så der er mulighed for leg. Det kan både være med børn i specialbørnehaven men det kan også være med børn fra den almene børnehave. Vi forsøger at være det lille bindled der får legen i gang og som også gør det muligt for dem at blive i legen.

Publiceret 14-06-2016