Et uddrag af vores profil

Vi har et samarbejde med musikskolen omkring uddannelse i teori og praksis. Musikskolen er vores sparringspartner, som vi også modtager undervisningen fra både til børn og personale. En musikpædagog fra musikskolen kommer i SpilLoppen og underviser i sang og musik.

Personalet arbejder med nogle teorier omkring musik. Vi har haft kursusdage med en musikpædagog fra musikskolen, hvor vi har fået kendskab til hvilket potentiale, der ligger i musikken for børns udvikling. Hans Gunther Bastian(professor), Howard Gardner (professor) og Keld Fredens er nogle af de teoretikere, som vi tager udgangspunkt i.

Derfor mener vi, at sang, musik og bevægelse har stor betydning for børns udvikling. Musikken og bevægelsen er vigtige elementer i udviklingen af barnets personlige kompetencer og sproglige udvikling.

 • Sproglig udvikling bygger på musikalitet, hvor rytmen har en central betydning
 • Legen i musikken er vigtig
 • Koncentration og det at lytte til instrumenter m.m. styrker børnenes selvstændige tanker 
 • Musikken er et vigtigt fundament i børnenes kulturelle opdragelse
 • Musikken er mangfoldig
 • Børns musikalske kompetence er til stede på et tidligt tidspunkt i deres udvikling
 • Musik skal læres
 • De musikalske grundelementer fremtoner bestanddele som klang, rytme, takt, bevægelse og meget mereMusik er følelsernes sprog.(Musikken kan lære os noget om vores forhold til omverdenen).

(som før nævnt hele SpilLoppens profil udleveres ved 1. besøg.)

Desuden deltager SpilLoppen i et udviklings- og forskningsprojekt med ”Kulturprinsen” (udviklingscenter for børne og ungekultur). Projektet handler om kunst og kultur i dagligdagen med de 0-8 årige børn og slutter sommeren 2017 (Kulturåret), hvor målet er at udvikle kulturbørn i Europa.

SpilLoppens deltagelse meget kort beskrevet:

 • Redefiner SpilLoppens rolle og faglighed.
 • Gennemtænke hvordan kulturen kan komme mere ind i børnenes hverdag.
 • Reflektere over SpilLoppens teori og praksis(værdier).
 • Få mere blik for de ”skønne Øjeblikke”/”små nuancer”.
 • Videns dele
 • Deltage aktivt i en afsluttende konference i Århus 2017 med nogle børn og et musisk/kulturelt indslag.

Publiceret 14-06-2016